Zumthor

by Marie Meulman


Arkitekt Peter Zumthor er kjent for sine bygg; vakre, tidløse og sensitive for tolkning.

Han mener at atmosfære er en estetisk kategori, når Zumthor snakker om arkitektonisk kvalitet, snakker han om i hvilke grad et bygg beveger. Denne tanken om arkitektonisk kvalitet bygger på menneskets instinktive tolkning og opplevelse av et sted, hvor forholdet menneske og rom er et forhold basert på førsteinntrykk. 

Han har skrevet en bok med tittel: atmosfære, hvor han svært personlig og subjektivt snakker om ni tema som interesserer han i hans arbeid med atmosfære. 

 

 

The Body of Architecture

 

Han tenker på arkitektur som anatomi, hvor den materielle tilstedeværelsen av ulike elementer blir samlet i et arkitektonisk rammeverk. Som en kropp, en membran, et slags dekke som omgir deg. En kropp som kan nå deg, og bevege deg. 

 

 

Material Compatibility

 

Hvordan reagerer ulike materialer på hverandre? Det mystiske ved å få deres egenskaper til å trives i hverandres selskap, forsterke hverandre og skape ulike forhold som får frem nye sider ved dem. Det er en balanse som må gå opp, om et materiale er tungt, trenger de et lett materiale, men om de er for langt unna eller for nært hverandre på skalaen går det ikke opp. Dette er et mystisk og utrolig spennende forhold. 

 

 

The Sound of a Space

 

Interiøret er som store instrument, de fanger lydene av mennesker ting som er i deres sfære, men har bygget, selve bygget i seg selv også en lyd?

 

 

The Temperature of a Space 

 

Et roms temperatur kan objektivt forståes, ved måling. Temperaturen som interesserer Zumthor er den subjektive, den som oppleves gjennom hva man kjenner gjennom overflater og føler gjennom opplevelsen av omgivelsene.

 

 

Surrounding Objects

 

Når Zumthor skaper ulike bygg prøver han å unngå at interiøret og objekter blir for «komfortabelt» og «fint», hvor dette ikke har noe med han selv å gjøre, men som forholder seg til arkitekturen som objekt i sitt rette sted. Dette gir han også en innsikt i byggenes fremtid, en fremtid uten han.

 

 

Between Composure and Seduction

 

Både arkitektur og musikk er en temporal kunstform, hvor opplevelsen ikke er begrenset til et sekund, men følger med deg og beveger deg i deres interaksjon. I hans bad i Vals, jobbet han med å forføre menneskene i bygget. La dem bevege seg fritt, vandre og oppdage. En oppdagelsesreise, fra rom til rom, hvor det som leder deg er lysinnslipp og undring over hva som er bak neste hjørne.

 

 

Tension between Interior and Exterior

 

Arkitektur tar en bit av verden og konstruerer en liten boks av det. Nå finnes det et inne og et ute, og terskelen som er i mellom. 

 

 

Levels of Intimacy

 

Den klassiske arkitekten vil snakke om skala, denne dimensjoneringen av arkitektoniske elementer og rom. For Zumthor handler det om noe mer; byggets masse i kontrast med menneskets kropp. Det handler så ikke om at den menneskelige skalaen bør mer eller mindre forholde seg proporsjonalt til oss. 

 

 

The Light on Things

 

Tenk deg to måter å jobbe med lys på. Den første måten er å se for seg rom som skygge, og deretter innføre lys ved å skjære seg gjennom den mørke massen. Den andre måten er å lyssette overflater. For Zumthor er naturlig lys spirituelt. 

 

 

 

Referanse

Peter Zumthor, Atmospheres. Basel 2012: Birkhauser

 

Bilder tatt av Marie Meulman