KOTE #8 - MENNESKET OG MAKTENE




KOTE #7 - ATMOSFÆRE




KOTE #6 - GRENSER




KOTE #5 - FORM OG VIRKNING




KOTE #4 - ALLMENHETENS ROM




KOTE #3 - PRESENTASJON




KOTE #2 - ENDRING OG TILPASNING




KOTE #1 - IDEAL OG VIRKELIGHET