KOTE #8 - MENNESKET OG MAKTENE
KOTE #7 - ATMOSFÆRE
KOTE #6 - GRENSER
KOTE #5 - FORM OG VIRKNING
KOTE #4 - ALLMENHETENS ROM
KOTE #3 - PRESENTASJON
KOTE #2 - ENDRING OG TILPASNING
KOTE #1 - IDEAL OG VIRKELIGHET