KOTE #1 - Ideal og Virkelighet

by KOTE


Magasinforside_Thumbnail.png

Samfunnets idealer setter føringer for enhver utvikling og hver generasjon streber etter å nå sine. Men er det ikke slik at uansett hvor mye et ideal prøver å forme virkeligheten, så ender virkeligheten opp med å forme idealet? Nye idealer etableres og gamle endres. Forholdet mellom ideal og virkelighet er ikke konstant. Hva er dagens idealer og hvordan er forholdet mellom disse og virkeligheten? Hva er ditt ideal og hvordan opplever du at prosjektene du arbeider med formes ut i fra dette? Er det rom for idealister i dag? 

I det første nummeret av KOTE er temaet Ideal og virkelighet.