KOTE #3 - Presentasjon

by KOTE


Magasinforside_KOTE3l.png

En presentasjon har gjerne to formål; å informere og/eller å overtale. Er det det som blir sett, eller det som ikke blir sett som er det viktigste? Hva er det i så fall som styrer hva vi velger å vise? Fører jaget etter de beste Photoshop-renderingene til at vi mister grepet om hva vi faktisk planlegger å skape, eller er de gode verktøy for formidling av potenisell arkitektur til menigmann? Kan tekster være like beskrivende som illustrasjoner?

Med dagens tilgang til digitale verktøy og hjelpemidler er det naturleg at utviklingen for hvordan vi formidler prosjekter pushes fremover. Hvordan har dette endret seg og hvilke teknikker bruker vi om 10 år?