KOTE #4 - Allmennhetens rom

by KOTE


Allmennhetens rom

Hvorfor er det ikke lov å skate på Aker brygge?

Foto: Helle Lind Storvik

Foto: Helle Lind Storvik

Det offentlige rom er alles rom. Sammen er vi summen av mange ulike spenninger og interesser. I det offentlige rom møtes disse kreftene og brytes mot hverandre. Din adferd kan kanskje av og til innskrenke andres frihet til å benytte det offentlige rom?.

Utforming styrer adferd. Kan man eliminere uønsket adferd gjennom design? Design som fremmer trygghet, frihet, glede, spontanitet og samhold. Hvor mye kan man planlegge for? Skal man ha rom for sorg, sinne og ensomhet?

Hvem styrer så utformingen? Politikere, formgivere, planleggere, sikkerhetskrav og private økonomiske interesser legger føringer for hvordan våre felles rom blir utformet.  Hvilke behov står høyest når avgjørelsene blir tatt? Hva prioriteres i prosesser som definerer våre offentlige arenaer?

Eierskap gir rett til å kontrollere folks adferd. I det offentlige rom ligger det en frihet, men samtidig klare normative regler på vegne av allmennheten. I gråsonen mellom det offentlige og det private oppstår en uklarhet i hvem som og hvordan man setter grenser for adferd. Ligger det ansvar i eierskap? Må de som eier tilrettelegge for andres ferdsel på sin egen eiendom og hvem tar regningen?

Vi ønsker å undersøke hvordan eierskap, makt og utforming påvirker vår adferd i det offentlige rom.