KOTE #2 - Endring og tilpasning

KOTE #2.png
KOTE #2.png

KOTE #2 - Endring og tilpasning

5.00

​Det urbane er menneskapt, og mennesket er i kontinuerlig endring. Når mennesket og samfunn forandres, forandres gjerne de fysiske omgivelsene også. Denne endringen krever makt. Makt til å endre selv, eller makt til å tvinge andre til å gjøre det for deg. Mennesker med makt kan gjøre sine endringer og tilpasse verden etter sine ønsker, vi andre må føye oss. I noen tilfeller kan det se ut som om endringer kun gjøres for å utvise makt overfor andre.

Denne utgaven av KOTE omhandler endring og tilpasning.  Her tar vi for oss eksempler på prosesser som burde ha vært endret, og kommer med ulike forslag til løsninger. Vi ser på hvordan mangel på endring har ført til ugunstige situasjoner og hvordan innovasjon og nytenkning kan bidra til et mer stabilt og bærekraftig samfunn. Små ideer kan føre til store omveltninger. Omfattende prosesser kan resultere i kun minimal forandring. Likevel kan de minimale forandringene være av stor betydning.

Quantity:
Add To Cart