Oslo Urban Arena – flotte foredrag, tannløse debatter

by Erlend Hanssen Sjåvik


18-19 juni ble første utgave av Oslo Urban Arena avholdt i Folketeaterets flotte saler. I sitt todagers program bestående av nasjonale og internasjonale foredragsholdere ble det satt fokus på samarbeid mellom næringer, aktører og mulighetene som eksisterer i Oslo. Til tross for celebre foredragsholdere med både pondus og entusiasme, ebbet dessverre mange av diskusjonene ut i vante fraser.

Read More

KOTE introduseres i Danmark

by Kaja Kvande


Den 7. november fikk vi i KOTE en flott mulighet! Vi ble invitert av den Danske Arkitektforeningen for å snakke om Magasinet KOTE i København. Den danske arkitektforeningen har samarbeidet med den Norske ambassaden i Danmark om å lage en forelesningsserie om norsk arkitektur og landskapsarkitektur. Andre inviterte var Reiulf Ramstad og Lala Tøyen. Foredragsserien het Norsk Terræn der tema var: Hvad driver unge og fremadstormende norske landskabsarkitekter i et land hvis terræn virker uovervindeligt?

Derfor dro redaktørene for den kommende utgaven, Ragnhild og Kaja, til København for å introdusere danskene for Magasinet KOTE. Interessen var stor og salen var mer en fullsatt. 

Vi snakket om hva KOTE er, hvorfor vi startet KOTE og hvilke temaer vi som redaksjon og våre bidragsytere har brakt på banen. 

Presentasjonen resulterte i nye bidragsytere fra Danmark, kontakt med andre magasiner som Arkitekten, Landskab og det splitter nye magasinet Twentyfirst. Sjekk ut på http://arkfo.dk/da/publikationer/twentyfirst

Etter foredraget minglet vi med Nørrebros juleøl i hånden. Kvelden endte med at vår vert tok oss med på det eneste stedet som serverer dansk bondekost hele natten i gjennom. Vi vil derfor takke vårt eminente vert Marco Berenthz for kontinuerlig påfyll av snaps og flesk.

Dagen etterpå var vi invitert på dansk frokost med norsk mat i den norske ambassadørens residens. Hit var også de viktigste danske arkitektkontorene invitert. Ambassadøren henviste i sin velkomsttale til det tette båndet mellom Danmark og Norge. Han snakket med iver om hvordan han så en økt interesse for norsk landskap og arkitektur i Danmark. 

Vi ønsker å takke den Danske Arkitektforeningen og Den Norske Ambassaden for invitasjonen. Dette var en flott mulighet for oss i Magasinet KOTE til å vise oss frem for et dansk publikum og fremtidige bidragsytere og samarbeidspartnere. 

bilde.JPG

Pimp my Tøyen

by Martin Rasch Ersdal


I går ble det avholdt seminar om Tøyen som en del av oppstart for masterkurset Boligfortetting i høyden.   foredragsprogrammet stod navn fra et stort spenn av aktører som er involvert i utviklingen av Tøyen. Politikere, Byantikvar, arkitekter og lokale ildsjeler skulle dele sine erfaringer rundt hva Tøyen har vært, hva Tøyen er og hva det kan eller burde bli. Her kommer noen inntrykk, litt fra hofta, subjektive og åpne for korrigering om noen føler seg misforstått eller støtt.

Karl Otto Ellefsen brukte deler av sin taletid til å påpeke at byutviklingen har tatt en nyliberal retning. Økonomien setter tydelige premisser for hva som skal utvikles og hvordan det skal gjøres. «Dagens praksis yter ikke godt nok» var et av de tydeligste poengene. Dette er poenger han har kommet med i ulike sammenhenger og det stiller viktige spørsmål rundt hvilke aktører som i større og større grad har blitt gitt ansvaret for dagens byutvikling. I følge Tellefsen er bolig i dag et investeringsobjekt på lik linje med olje og annet. Dermed vurderes investering i boligbygging etter i hvor stor grad det gir høyere eller lavere avkastning og risiko i forhold til alternativene. Hvordan definerer de ulike aktørene i dag sine suksesskriterier og hvilken virkning får dette for formgivingen av omgivelsene våre?

Videre fulgte noen innlegg fra arkitekter som kjemper mot kommune og bevaringsmyndigheter på vegne av sine oppdragsgivere. Hvordan skal dagens Tøyen ivaretas og hva kan endres uten at stedet mister sitt særpreg? Merete Hoff fremla ideene for ulike alternative for utvikling av Kolstadgata 1. Dette bygget er på visse måter avskåret fra Tøyen senteret i form, men har også tydelige sammenhenger ved fotavtrykk og materialbruk. En klar utfordring i utviklingen av prosjektet er også å finne en riktig programmering. Det blir spennende å se den videre utviklingen i dette prosjektet. Store deler av diskusjonen rundt Tøyen må avklares med ulike offentlige instanser og om disse er bredt diskutert i prosjektet for Kolstadgata kan dette føre til en enklere utvikling av andre prosjekter i nærområdet.

Einar Jarmund fremla skisseprosjektet for Tøyen Torg. Også her er store deler av diskusjonen rundt bevaring. Jarmund ønsket å diskutere dette som skille mellom permanens og ikke-permanens. Deres prosjekt har tatt utgangspunkt i at alt under baldakinene er å anse som interiør. Dette anses som kontemporært og kan dermed endres uten at stedet mister sin bevaringsverdi.

Pengene til oppgradering av Tøyen torg er inkludert i «Tøyenpakken» og diskusjonen vil forhåpentligvis avklares slik at oppgradering av torget kan skje om ikke alt for lenge, om det blir med rødt gummidekke eller ikke.

Det har også tidligere blitt arbeidet med å utrede ulike alternativer til utvikling av Tøyen. Siden forrige runde med analysearbeid har det kommet 1000 nye boliger til Tøyen, uten at det har blitt etablert noen nye barnehageplasser, i følge en beboer. Mellom linjene oppfattet jeg hans innlegg som en påstand om det er nok boliger på Tøyen i forhold til de offentlige tilbudene som er der i dag. Er det fullt på Tøyen?

Representanter fra Tøyeninititativet fremla sitt inntrykk av å leve på Tøyen. Hvordan skal barnefamilier og rusmisbrukere leve på samme sted? Hvordan skal en mor håndtere å se voksne menn tilnærme seg elever i grunnskolen i søken etter håndlangere? Hvordan preges Tøyen av å ha en gjennomstrømning av beboere på 25 % per år? Hvordan skal Tøyen klare å holde på barnefamiliene også etter at barnene er nådd skolealder?

Ordene «Løft Tøyen» og et stort rødt hjerte ble sydd inn i et stort banner, for hånd og på dugnad.

Tøyen torg og områdene rundt tas stadig i bruk til ulike lokale arrangementer. Det arrangeres julefeiringer og sykkelverksteder. Da Erling Fossen og Brent Toderian satte seg på benkene på Tøyen Torg en søndag for ikke lenge siden var det folketomt, med unntak av noen nedsunkne skikkelser med ferske sprøytesår i armen. Toderians løsning på Tøyens umiddelbare problemer var «reskinning».

Studentene som skal gå løs på arbeidet med kursets innlevering har mange ulike problemer de må ta stilling til. Boligbygging i høyden er en forholdsvis trang ramme å jobbe innenfor, særlig med tanke på spørsmål rundt om det er flere boliger Tøyen faktisk trenger. Det blir spennende å se hvilke forslag som kommer frem av kurset. Det blir også spennende å følge med på om AHO kan ta opp ulike andre vinklinger på Tøyen i andre kurs, noe Håkon Vigsnæs tok til orde for. 

 


80-tallet sånn som jeg skulle ønske at jeg husket det

by Einar Elton


Mens vi jobber med layout for KOTE #3 tar jeg en liten pause for å anbefale de fantastiske digitale maleriene til den svenske kunstneren Simon Stålenhag. 

Simons landskaper fra 1980-tallets sosialdemokratiske Sverige kombinert med science fiction - inspirert av barndommens store filmopplevelser, er alt det vi (eller iallefall jeg) drømte om og håpet at verden skulle bli.


Se mer på
http://www.simonstalenhag.se/

Alle rettigheter: Simon Stålenhag 

 Alle rettigheter: Simon Stålenhag

 Alle rettigheter: Simon Stålenhag