Hva er greia med: Y-Blokka

by KOTE in


Rommet rundt oss er i stadig forandring. Det er alltid et bygg som skal rives og noe nytt som skal reises, og gjerne noen som er opprørte over det. Hva skjedde på høringsmøtet om Smedstad? Hva skjedde med arkitekten av Nasjonalmuseet, er han fortsatt sur? Har du kontroll over hva som greia? Det er mye som skjer og det er ikke alltid lett å holde oversikten. Kote gjør det enklere for deg!

Demonstrasjonen endte opp foran Stortinget med appeller fra blant annet Jan Erik Vold.

Demonstrasjonen endte opp foran Stortinget med appeller fra blant annet Jan Erik Vold.

Tekst: Elin Dreyer
Foto: Jonas Adolfsen

 • Subjekt: Y-blokka

 • Hva er Y-blokka?

  Midt i Regjeringskvartalet står det et Y-formet senmodernistisk bygg fra 70-tallet tegnet av Erling Viksjø: Y-blokka. Fasaden prydes av kunstverk sandblåst i naturbetong, skapt gjennom et samarbeid mellom Carl Nesjar og selveste Pablo Picasso. Byggets særegne utforming samt dets arkitektur- og kunsthistoriske verdi har bidratt til internasjonal anerkjennelse.

 • Hva er greia?

  Y-Blokkas framtid. Bygget nå skal rives, en avgjørelse det er mange meninger om.

  I 2011 inntraff tragedien som aldri skulle ha funnet sted. Regjeringskvartalet, inkludert Y-blokka der Kunnskapsdepartementet holdt til, ble hardt rammet av terrorangrepet. Siden har bygget stått tomt og byggets framtid er usikker.

  Til tross for at Riksantikvaren ønsket Y-blokka fredet ble det i 2014 bestemt at den ikke skulle inkluderes i planene for et fremtidens regjeringskvartal. Kunstverk av betydning skulle bevares og flyttes.

  En rekke aktører, inkludert NAL og Riksantikvaren, har betvilt argumentene om at bygget ikke tilfredsstiller krav for sikkerhet, miljø, kvalitet og utforming. Det har blitt etterlyst grundigere redegjørelse for påstandene. Eksempelvis påstås det at byggets beliggenhet over en tunnel ikke er forsvarlig i henhold til sikkerhetskravene, men i forslaget til det nye regjeringskvartalet har man erstattet Y-blokka med et nytt bygg, vel og merke med endringer av tunnelen under.

  Det har så langt vært tre folkeaksjoner for bevarelse av bygget, den siste holdt den 24.oktober i år. Statsbygg har satt tidsplan for rivingen som 2018-2020. Helt på tampen har det ikke stått på engasjementet. Er det forsvarlig å flytte et kunstverk som var tegnet og utformet som en del av et bygg og dets kontekst? Kan Y-blokka bevares som et symbol på demokrati og som et minnesmerke? Og skal vi la terror styre hvordan vi utformer byrommene våre?

Screen Shot 2018-11-09 at 20.02.57.png
 • Høydepunkt:

  En folkemengde foran Stortinget med plakater av Jackie Kennedy for å minnes at det er mulig å bevare et bygg på tampen av sin dødsdom, slik som hun klarte med Grand Central i 1975.

  Facebookgruppen “Støtteaksjon for å bevare Y-blokka”s merch. Blir bra tøyvesker når aktivistgrupper domineres av kunstinteresserte.

  Y-blokka ble nominert til listen “7 Most Endangered” av Europa Nostra i 2016.

Se også: Hva er greia med: NUMTOTs