Kotelangs Christian Krohg gate

by KOTE


En gatestubb på omtrentlige 450 meter kromer seg nordover fra krysset der Stenersgata blir Brugata. Christian Krohgs gate har en flat stigning i terrenget, skjærer tvers over Hausmannsgates fire felt i et lysregulert kryss, før gaten 150 meter senere splittes i en slags y – rett fram mot Akerselva, eller buende mot vest; legevakten til venstre, Storgata i enden. Men hva skjer her i mellom? Og hvor er det naturlig å stikke innom? Hvor er det fornuftig å begynne?

Klikk på bildet for høyere oppløsning.

Christian Krohgs gate nr. 47 kan virke fornuftig. En parkeringsplass på utsiden av legevakta, stedet folk besøker etter å ha fått merke av den – denne forunderlige by Oslo. Bak smijernsstakitt på hvit sokkel finner man – ifølge Oslo byleksikon – under S, Skulptur, bokstav K:  «Arkitektonisk minnesmerke («Krohgstøtten»), malm, smykket med løve, Ankerløkka, ved Legevakten. Minnesmerket tegnet av stadskonduktør Chr. H. Grosch, løven av Johannes Flintoe.» (Arstal og Justs 1966).

Så vi starter her – onsdag 24. oktober 19:00 – og går sørøstover. På første stopp treffer vi 87 år gamle Evelyn. Evelyn har alltid bodd i denne bygården, og vil fortelle fra oppvekst og levd liv i Christian krohgs gate – fra tiden med ku i bakgården og båter på elva.

Vi gjør en svingom innom morsom, ny arkitektur. Anne Gjesdal Bjørndal fra Rodeo Arkitekter forteller om deres nyeste tilskudd til området, en ny gangforbindelse som knytter Slåmotgangen med Lakkegata. «Slåmotgangen er et gammel lokalnavn i Fjerdingen fra byens eldste tid, sannsynligvis den gamle fortsettelsen av innkjøringsveien fra nord til Christiania. Den går i dag fra Akerselva til Chr. Krohgs gt.» (Arstal og Justs 1966).

Foto: Rodeo Arkitekter.

Foto: Rodeo Arkitekter.

Deretter følger to ministopp, ett på hver side av Hausmannsgate. Høgskolen Westerdals har nylig flyttet inn i nr. 32, med sitt campus Fjerdingen. Fjerdingen var det tidligere navnet i området nord for Vaterland. Bygget er opprinnelig et fabrikklokale fra 1935, men ble rehabilitert og tegnet om av Link arkitektur og sto ferdig i 2016. Tvers over hausmannsgate – adressenummer 14 - 16 ruver kontorbygget Akerselva Atrium, med blant andre Eiendoms og byfornyelsesetaten, DN og Morgenbladet som leietakere. Bygget er tegnet av Peter og Marcus Pran, samt Erling Magnus Hjermann. Bygget sto ferdigstilt i 2009.

Vi slurper en varm kopp toddy hos Røde kors og får presentert arbeidet som utføres for hjemløse gjennom vinteren. Turen mot endelig destinasjon i Brugata tar en rask stopp på utsiden av Christian Krohgs gate 2, hvor det danske kontoret AART – på vegne av Oslo Areal AS – har tegnet et forslag til nytt kvartal. Reguleringssaken kan sjekkes ut her 01714751 – ReguleringssakChristian Krohgs gate 30 ble bygd som Christiania Lagerhuse 1897. Bygge ligger sør for Westerdals, som holder til i et fabrikklokale fra 1935. Foto: Marthinius Skøien