Mitt første møte med: by- og regionplanlegging

by KOTE in


Fjerde del av en serie om første semester på de ulike utdanningsinstitusjonene for arkitektur, landskap og planlegging i Norge.

Vilde Mürer, førsteårsstudent ved By- og regionplanlegging på NMBU.

Jeg hadde lenge hatt et ønske om å komme inn på en videreutdanning på NMBU, og har brukt noen år på å ta opp fag fra videregående. Det så dårlig ut først, men etter noen runder på venteliste kom jeg endelig inn på ByReg. Det ble en pangstart, og jeg var passe nervøs da jeg tok toget ut til Ås første dagen. 

På Ås starter de med en bli-kjent-dag, hvor man kan dra ut helgen før selve studiet begynner. Oppriktig som jeg er, reiste jeg ut for å stå og blomstre like forvirret og livredd som alle de andre fadderbarna. Egentlig ganske kjekt å huke tak i noen man skulle gå i klasse med (det var ikke mange som hadde møtt opp) før skolestart, så man kunne ha noen kjente fjes senere. 

Foto: Christian Lycke

NMBU opererer med en augustblokk, hvor man kun har et fag intensivt i en måned. Vi startet med en innføring til profesjonsstudiet som vi skulle ha sammen med de som begynner på eiendomsfag. Jeg tror egentlig ingen skjønte helt hva som foregikk, og det var en godt blandet cocktail av forelesninger, kåseri, befaringer på campus, Ås og området rundt skolen. Det som var mest spennende var en todagers tur til Stavern. Her ble vi delt inn i grupper, og fikk et prosjekt vi skulle jobbe med som en ekte planlegger med tegninger og ideer. Det vi kanskje lærte mest av, var å samarbeide på tvers av studieretningene. De som går eiendomsfag har et ganske annet syn på hva som skulle prioriteres, så det ble noen heftige diskusjoner under arbeidet. Vi bodde på en sjarmerende campingplass, og det hersket en spent leirskole/første-gang-hjemmefra-stemning i gruppa. 

Det var utrolig moro å være på skikkelig klassetur, men jeg merket fort at her var det mange rett fra videregående. Så jeg ble tidlig stemplet som ”hun gamle”, som faktisk overrasket meg en del siden min oppfatning er at de fleste begynner å studere etter noen ”friår”. Personlig har jeg en bachelor fra før og er 26 år, så jeg har nok et litt annet syn på studier og livet. 

Videre byr ikke første semester på noe særlig planleggingsfag. Høstparallellen inneholder jusfag, kart- og GIS-programmer og eventuelle andre fag man vil ta. Innføringsfaget fra august skulle vi fortsette å ha noen forelesninger i, men ingen visste når eller hvor. Det kan fort herske noe forvirring rundt  fag og opplegget på NMBU, som til tider kan være ganske frustrerende å forholde seg til. De har i tillegg forandret på oppbyggingen av studiet og når man skal ha de forskjellige fagene, som gjør det vanskelig å spørre eldre elever om hvordan opplegget har vært tidligere. Så en timeplan er ikke helt til å stole på før man står der å ser at ting faktisk skjer. Her er det bare å kaste seg rundt og slippe alt man har i hendene! 

Tur til Stavern. Foto: Julie Gundersen

Jusfagene var interessante, og sikkert gøy for de som liker det. Kartfagene er også gøy, og en fin avveksling fra jusen. I tillegg tok jeg et fag om miljørett som var utrolig spennende, og et tegnefag - for å kunne være litt kreativ mellom all lesingen. Det fine med NMBU er at de har mange 5-poengsemner innen alt mulig rart, fra birøkting til økonomi. Man kan bare velge og vrake hvis man er sulten på mer kunnskap og læring! 

Første semester på ByReg dreier seg derfor ikke så mye om bygge ekspertise i by- og regionsutvikling, og man får ikke helt taket på hva man egentlig skal gjøre etter 5 år på studiet. Det forstår jeg fortsatt ikke. Men personlig synes jeg det er en god ting at studiet ikke er skrevet i stein, men er åpen for en dynamisk utvikling i forhold til samfunnsbehov og endringer. Det er vel kanskje det en by- og regionsutvikler skal jobbe med i bunn og grunn.