KOTE #5 - Form og Virkning

by Andrea Ellefsen


KOTE #5 undersøker hvilken virkning form har på oss. Hva føles galt og hva opplever vi som godt og riktig? Hvor høyt tillater vi at vi bygger? Hvor små kan leiligheter være? Har krav om teknisk kvalitet overtatt for visjonen om opplevd kvalitet? Hvor stor er formgiverens frihet opp mot beslutningstakers myndighet, og i hvilken grad fokuserer man på det fysiske miljøets virkning på mennesket?

Endelig er KOTE #5 på nett!

Illustrasjon: Joana Branco

Illustrasjon: Joana Branco