Slippfest for KOTE #5!

by Andrea Ellefsen


Fredag 4. desember hadde KOTE slippfest på No. 19. Papirutgave #5 har temaet Form og Virkning. Her kommer bilder fra den flotte kvelden!

KOTE #5 undersøker hvilken virkning form har på oss. Hva føles galt og hva opplever vi som godt og riktig? Hvor høyt tillater vi at vi bygger? Hvor små kan leiligheter være? Har krav om teknisk kvalitet overtatt for visjonen om opplevd kvalitet? Hvor stor er formgiverens frihet opp mot beslutningstakers myndighet, og i hvilken grad fokuserer man på det fysiske miljøets virkning på mennesket?

Foto: Sindre Bodvar