13 raske: Herligheten

by KOTE in


Foto: Vibeke Hermanrud

Denne uken presenterer vi Herligheten

ved Kjersti Kanestrøm Lie og Christoffer Olavsson Evju

 

Hva er deres prosjekt og hvor er det?

Parsellkollektivet Herligheten Oslo er et midlertidig prosjekt om urban matproduksjon og lokalmiljøtiltaksom ligger på Sørenga, midt i Bjørvika i Oslo. Hagen består av nesten 100 parseller a 5 kvadratmeter. Det vil si at totalt er flere hundre mennesker involvert i prosjektet. De aller fleste som dyrker hos oss er hageamatører (eller var det da de startet opp), og mange dyrker selv for første gang. Målet er å dyrke 100 % økologisk.

 

Fortell om hvorfor dere startet opp og hva som inspirerte dere til å gjennomføre det?

Initiativet kom fra Bjørvika utvikling ved Anne Beate Hovind, som blant annet gjennomfører kunstprosjekter under tittelen ´Slow space´ i Bjørvika. I forbindelse med et prosjekt de gjennomfører sammen med Amy Franceschini og Future Farmers fikk de avtale med Statens Vegvesen om midlertidig bruk av et areal på den framtidige Loallmenningen ved Sørenga. Arealet var større enn hva de hadde bruk for, og ideen om å etablere en midlertidig parsellhage på restarealene oppsto. Inspirasjonen kom direkte fra Futurefarmers som har gjennomført liknende prosjekter i USA tidligere. Med det som utgangspunkt ble det satt sammen en arbeidsgruppe av frivillige entusiaster som sammen med Bjørvika Utvikling planla og realiserte prosjektet.

Foto: Vibeke Hermanrud

Hvordan gikk prosessen med å starte opp? Var det vanskelig?                

Gjennomføringen gikk enormt raskt, og prosjektet ble realisert under 8 uker etter at ideen oppsto. Lokale sponsorer bidro med midler til pallekarmer, jord og utstyr mens selve parsellhagen ble bygget på dugnad på en helg i mai 2012. Dugnadsgjengen besto av de som hadde blitt tildelt parsell. De hadde hadde blitt valgt ut via loddtrekning etter at nesten 4000 personer søkte om å bli med. Utfordringen i planleggingsfasen besto i å rekke å få på plass alle praktiske detaljer i tide siden det å utsette det i noen uker i praksis betød å utsette det ett år (pga. dyrkesesongen), men prosjektet fikk enorm medvind gjennom entusiastiske støttespillere og medieoppmerksomhet. Den største utfordringen oppsto da vi innså hvor mange som ønsket seg en parsell. Det vi trodde skulle bli en loddtrekning med lapper i en hatt endte opp med å bli 4000 registrerte søkere på under en uke, og et datasystem som nærmest tok kvelden!

Etter at selve parsellhagen var på plass ble foreningen Herligheten parsellkollektiv etablert med et eget styre, og foreningen tok over ansvar for drift og videreutvikling av prosjektet. Alt siden den gang er blitt gjort på dugnad. Prosjektet ligger sentralt plassert og er offentlig tilgjengelig 24 timer i døgnet, men på tross av et par hendelser har hagen fått stått i fred - det er positivt!

Foto: Christoffer Evju

Hva er den utslagsgivende faktoren for at dere eksisterer i dag?      

Sannsynligvis at alle de som deltar i prosjektet og har hage i parsellkollektivet trives og er bidragsytere.

 

Hva er dere stoltest av?

Vi er stolte av å klare å gjennomføre prosjektet vårt på frivillig basis, og av å ha så mange positive mennesker med på prosjektet vårt. Vi har et frivillig styre på +/- 5 personer som tar seg av administrasjon og løpende beslutninger, ellers bidrar alle parsellantene til at prosjektet overlever. Vi er også stolte av at vårt prosjekt har gitt mange mennesker muligheten til å dyrke i egen jord for første gang, noe som for mange har gitt mersmak til å fortsette med det på andre arenaer. Vi er stolte av å være et gratis alternativ som er åpent for alle, og at vi er en mangfoldig gruppe folk med bakgrunn fra mange ulike land, unge og gamle, som lever helt ulike liv, men som samles om et felles prosjekt.

Foto: Vibeke Hermanrud


Er initiativet overførbart til andre steder?

Absolutt! Vi har også fått forespørsel fra andre om å hjelpe til med å starte opp tilsvarende prosjekter andre steder i Oslo. Det kreves lite ressurser og relativt lite plass for å lage et slikt prosjekt.

 

Vil dere anbefale andre å starte opp et tilsvarende prosjekt? Hvorfor?

Ja! Fordi det er viktig å lære betydningen av å dyrke selv, og å lære om hvor maten vi spiser kommer fra. Men også fordi det er sosialt og hyggelig, og en mulighet til å få et avbrekk fra en hektisk hverdag. 

 

Hvordan utarter en vanlig dag for dere/konseptet?

Veldig varierende fra person til person. Å ha parsell i Herligheten forplikter på den måten at du må vedlikeholde din egen parsell, samt bidra på dugnader. For oss (både Kjersti og Christoffer) kan en vanlig parselldag være å sykle til hagen, luke litt, vanne, snakke med parsellnaboene og utveksle råd og gode tips. Noen ganger kan jeg være i hagen i flere timer, andre ganger veldig kort, bare for å vedlikeholde.
 

Foto: Christoffer Evju

Hva er din favoritthendelse i forbindelse med prosjektet?

Vi har hatt mange fine hendelser i løpet av prosjektet, det er vanskelig å velge en. I løpet av tiden vi har eksistert har vi hatt en rekke fine arrangementer i Herligheten i samarbeid med blant andre Future Farmers, GrowLab, ByBi (urban birøkting i Oslo) og Flatbread Society som har vært veldig vellykkede. Smaking på egen honning fra Herligheten-bier er et av mange høydepunkt.

 

Hvordan har nærområdet vært uten dere?

Gråere, kjedeligere, mindre aktivt, mindre grønt. Det er viktig at Bjørvika blir en bydel for alle, det bidrar vi til. 

 

Hvordan ser fremtiden ut? Eksisterer dere om 10 eller 20 år?

Framtida for Herligheten er uviss. Vi lever i en bydel i en enorm utvikling, og lever på midlertidig basis. I utgangspunktet var prosjektet 3-årig og skulle avsluttes i 2014, men nå ser det ut til at vi kan fortsette i noen år til som vi gjør nå - men med litt fornyelse neste år. Etter det er målet å omorganisere området til et permanent grønt område med urban dyrkning, åpent for alle. Bjørvika Utvikling er allerede i gang med å planlegge dette, og vi er med i prosessen.

 

Er det noen dere ønsker å takke?

Bjørvika utvikling, som sammen med de lokale sponsoerene har gjort prosjektet mulig og alle de fantastiske parsellantene som stiller opp når det trengs og sprer positivitet.

Foto: Christoffer Evju

Send gjerne inn forslag til oss og tips oss om lokale initiativ dere ønsker skal belyses.
— KOTE