STATUS NORD

En utstilling om følelse, tilstedeværelse, ro og mening naturen i Lofoten gir til oss mennesker.

Øyeblikk fanget fra de sårbare og omdiskuterte havområdene hvor oljeindustrien ønsker å drive petroleumsvirksomhet. 
Fotografert av Marte Marie Brynildsen og Helene Lind Jensen. 


TWITTER